Kundeservice / Leveringsbetingelser

Nyhetsskriv
Husk å registrer deg (med e-mail adresse) for å motta våre nyhetsbrev. Disse er gratis og vil bli utsendt når nyheter foreligger.

Søking i vareregisteret
Prøv våre søkemuligheter i notedatabasen. Prøv også avansert søk hvor du har flere søkemuligheter. Er du interessert i å se på nye noter som er lagt ut i notedatabasen siden sist du var inne, har du muligheter til dette.

Prising av kornoter
Vi har i utgangspunktet valgt å oppgi veilende pris bare på norske utgivelser.

Årsaken til dette er at kornoter som regel leveres i større antall, og at prisene dermed vil variere ut fra valutakurs og evt. rabatt i hvert enkelt tilfelle.  I de tilfeller pris er oppgitt på utenlandske utgivelser, er dette veiledende  pris for enkelteksemplarer. Ta derfor kontakt med oss for å få pristilbud for kor-sett!

Utlån av kornoter
Kornoter kan sendes ut til gjennomsyn for dirigenter.  I enkelte tilfeller vil vi forbeholde oss retten til å lage ”prøveeksemplarer” for å unngå ulovlig kopiering.

Utlånstiden er 21 dager dersom ikke annet er avtalt.  Noter som ikke er returnert innen fristens utløp vil bli fakturert på vanlig måte.

Kunder som ønsker å få tilsendt noter for gjennomsyn blir belastet portoutgifter – utover dette er det ingen faste gebyrer forbundet med utlånet.

Ved bestilling 
Husk å oppgi riktig e-mail adresse da vi benytter dette som foretrukken kommunikasjonsmåte ved endringer og informasjon. Alle priser er oppgitt ink. mva. og eks. frakt med mindre annet uttrykkelig er nevnt.
Alle kjøp forutsettes utført av personer over 18 år eller etter samtykke fra verge.

Hvordan vi leverer varer

Lagervarer sendes som regel samme dag eller dagen etter bestilling.
Varer som ikke er på lager kan normalt sendes ut ca. 14 dager etter bestilling, men må vi ta forbehold om lengre leveringstid fra enkelte forlag.
Pakker blir normalt sendt som Bedriftspakke.

Betaling

Betaling er normalt pr. faktura.
Vi forbeholder oss retten til i enkelte tilfeller å sende varer pr. oppkrav. 

Retur
Evt. returrett må avtales på forhånd.

Kundes ansvar ved retur
Kunden er ansvarlig for den innsendte varen inntil vi mottar denne. Eventuelt tap eller skade under forsendelsen til oss er kundens ansvar og vi anbefaler derfor sterkt å bruke transportmåter som gir mulighet til sporing av pakken underveis. Kunden er også ansvarlig for at varen er korrekt emballert.

Andre salgsbetingelser
Alle priser er oppgitt inkl. MVA og eks. frakt med mindre annet er uttrykkelig nevnt.  Vi tar forbehold om prisendringer som følge av endrede priser fra våre leverandører og evt. kurssvingninger.

Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende.  Med leveringstid menes tidspunkt for forsendelse fra vårt lager.  Eventuelle  ekstrakostnader ved ekspressforsendelse fra utlandet (DHL,UPS eller lignende) belastes kunden.

Vi tar ikke ansvar for mulige trykkfeil.